Home » News » Naamswijziging

Naamswijziging

by User13000

Naamswijziging

Veel voornamen hebben een speciale betekenis. En de achternaam maakt duidelijk bij welke familie iemand hoort. Daarom mag u uw naam niet zomaar wijzigen. Dat is vastgesteld in de wet.
Wanneer u toch uw voornaam wilt veranderen moet u een verzoek indienen bij de rechtbank. Het ministerie van Veiligheid en Justitie beslist over wijzigingen van een achternaam.

Wanneer kan ik mijn voornaam wijzigen?

Een voornaamswijziging is alleen mogelijk als u daar een belangrijke reden voor heeft. Bijvoorbeeld wanneer u slechte herinneringen aan die naam heeft. Het kan gaan om een nieuwe voornaam,
maar ook om het toevoegen of schrappen van een of meerdere voornamen.

Redenen voornaamswijziging

U kunt uw voornaam bijvoorbeeld laten wijzigen in de volgende situaties:

 • bij uw geboorteaangifte is een onjuiste naam opgegeven;
 • uw voornaam is niet meer passend omdat u een geslachtsverandering heeft ondergaan;
 • u vindt uw naam lelijk.

Een verzoek om een voornaamswijziging moet u indienen bij de rechtbank. De rechter beslist of er voldoende reden is om uw voornaam te veranderen.

Hoe kan ik mijn voornaam wijzigen?

Als u uw voornaam wilt laten wijzigen, dan moet u een verzoekschrift tot voornaamswijziging indienen bij de rechtbank. Voor deze procedure bent u verplicht een advocaat in te schakelen. Bij minderjarigen
moet de wettelijke vertegenwoordiger het verzoek indienen. Dit is een van de ouders of de voogd.

Kosten voornaamswijziging

Voor het indienen van een verzoek voor het wijzigen van uw voornaam betaalt u kosten voor een advocaat. Ook moet u griffierecht betalen, een bijdrage in de kosten voor de rechtspraak. Als u de kosten voor uw
advocaat niet helemaal kunt betalen, kunt u in een aantal gevallen in aanmerking komen voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand.

Toewijzing verzoek voornaam wijzigen

Als de rechter met uw verzoek instemt, geeft de rechtbank dit door aan de burgerlijke stand. Uw geboorteakte wordt aangepast en uw nieuwe voornaam wordt in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
(GBA) doorgevoerd. De wijziging van uw voornaam wordt automatisch doorgegeven aan bepaalde overheidsinstanties die zijn aangesloten op de GBA. Aan andere instanties moet u zelf doorgeven dat uw voornaam is gewijzigd.
Bij uw gemeente kunt u navragen welke instanties de wijziging automatisch ontvangen. Verder moet u zelf actie ondernemen om bijvoorbeeld uw paspoort, rijbewijs en schooldiploma’s te laten vervangen.

Afwijzing verzoek voornaam wijzigen

Wijst de rechter uw verzoek af, dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden doen. Het gerechtshof bekijkt uw verzoek opnieuw en neemt daarna een beslissing. Bent u het ook niet
eens met de beslissing van het gerechtshof, dan kunt u beroep in cassatie instellen bij de Hoge Raad. Dit moet binnen 3 maanden gebeuren. De Hoge Raad bekijkt uw zaak niet meer inhoudelijk, maar gaat alleen na of
de rechtsregels juist zijn toegepast. Zowel bij het gerechtshof als bij de Hoge Raad heeft u een advocaat nodig.

Wanneer kan ik mijn achternaam wijzigen?

Voor het wijzigen van uw achternaam moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er is onderscheid tussen naamswijziging voor minderjarigen, naamswijziging voor meerderjarigen en naamswijziging vanwege psychische en/of
lichamelijke gezondheid. Om een verzoek tot naamswijziging te doen, moet u in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit.

Wijziging achternaam minderjarigen

U kunt de achternaam van minderjarigen laten wijzigen:

 • in de naam van een ouder of verzorger;
 • in die van de andere kinderen in het gezin;
 • in de naam die uw kind volgens het recht van een ander land zou krijgen als uw kind een dubbele nationaliteit heeft.

Wijziging achternaam meerderjarigen

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u uw achternaam wilt veranderen. In onderstaande gevallen kunt u een verzoek indienen. U wilt:

 • uw achternaam wijzigen in de naam van uw ouder of verzorger;
 • een naamswijziging ongedaan maken die u heeft gehad toen u minderjarig was;
 • de naamskeuze van uw ouders herzien;
 • dezelfde naamswijziging als een van uw ouders krijgen;
 • uw oorspronkelijke achternaam terugkrijgen na uw echtscheiding;
 • uw achternaam wijzigen omdat deze bijvoorbeeld niet-Nederlands is en moeilijk uit te spreken;
 • een andere naam omdat u vindt dat u een ongepaste of bespottelijke achternaam heeft;
 • uw achternaam wijzigen omdat deze zeer veel voorkomt;
 • uw achternaam wijzigen omdat deze onjuist gespeld is;
 • uw oorspronkelijke Friese achternaam terug;
 • een achternaam van uw voorouders toevoegen;
 • een achternaam toevoegen omdat deze met uitsterven wordt bedreigd.

Wijziging achternaam in verband met psychische of lichamelijke klachten

Valt uw verzoek niet onder de hierboven genoemde gevallen of kunt u niet aan alle voorwaarden voldoen, dan wordt uw verzoek in principe afgewezen. Misschien heeft u ernstige psychische en/of lichamelijke klachten door uw
huidige achternaam of van het feit dat u niet de gewenste achternaam heeft. In dit geval kunt u een verzoek tot naamswijziging in verband met psychische hinder indienen. Aan deze procedure zijn bepaalde voorwaarden en eisen verbonden.

Gevolgen naamswijziging voor minderjarige kinderen

Wanneer u meerderjarig bent, naamswijziging aanvraagt en gezag over minderjarige kinderen met uw huidige achternaam heeft, dan wijzigt de achternaam van uw kinderen mee. Heeft u geen gezag over uw minderjarige kinderen, dan wordt
de achternaam van uw kinderen niet gewijzigd.

Hoe dien ik een verzoek in om mijn achternaam of die van mijn kinderen te wijzigen?

Als u uw achternaam of die van uw kind(eren) wilt veranderen, dan kunt u een verzoek indienen met het aanvraagformulier naamswijziging. Dit formulier moet u ingevuld en met de benodigde bijlagen sturen naar het ministerie van Veiligheid en
Justitie, Dienst Justis, Team Koninklijke Besluiten. Voor het indienen van het verzoek heeft u geen advocaat nodig.

Naamswijziging meerdere kinderen tegelijk

Vraagt u naamswijziging aan voor meerdere kinderen tegelijk, dan heeft u maar 1 aanvraagformulier nodig. Hierop kunt u van maximaal 4 kinderen de gegevens invullen.

Bijlagen verzoek naamswijziging

Bij uw verzoek moet u een afschrift van de geboorteakte meesturen van de persoon voor wie u naamswijziging aanvraagt. Dit afschrift kunt u aanvragen bij de gemeente waar de geboorte is geregistreerd. Verder moet u kopien meesturen van
relevante stukken. Bijvoorbeeld een beschikking over het gezag of een afschrift van de huwelijksakte. Welke kopien u moet meesturen, verschilt per situatie.

Woonachtig in het buitenland

Wanneer u als Nederlander in het buitenland woont, kunt u in Nederland een verzoek indienen om uw achternaam te veranderen. Het duurt dan wel langer dan gemiddeld voordat uw verzoek is afgehandeld.

Naar boven
Toevoegen aan favorieten
Printversie
Notitieblok
Mail deze pagina

You may also like