Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Aanneming van werk
Noorland Juristen Menu

Aanneming van werk

Aanneming van werk is in Nederland de overeenkomst waarbij de aannemer met een opdrachtgever overeenkomt een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs. Daarbij moet het gaan om werk dat niet in een dienstbetrekking wordt verricht. De aanneming is een bijzondere overeenkomst.


Wettelijke regeling in Nederland

+
De aanneming van werk is geregeld in titel 12 van boek 7 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). De wet geeft een aantal algemene regels, die voor iedere aanneming gelden, daarnaast is er een aparte afdeling voor de bouw van een woning voor een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Sinds 30 januari 2012 gelden hierbij Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken die in het bouwrecht verankerd zijn.Volg ons op Facebook!
► Facebookpagina