Home » News » Proeftijd

Proeftijd

by User13000

Arbeidsrecht – Proeftijd

In de meeste arbeidsovereenkomsten wordt een proeftijd opgenomen, maar dat is niet verplicht. Het is een soort kennismakingsperiode waarin u en uw werkgever de arbeidsovereenkomst
direct kunnen opzeggen. Degene die het contract binnen de proeftijd opzegt, moet de ander daarvan de reden schriftelijk uitleggen als hij of zij daar om vraagt.

Schriftelijk vastleggen

Uw werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe lang uw proeftijd is. De maximale duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst, maar nooit langer dan 2
maanden.

Duur proeftijd

De proeftijd mag maximaal 1 maand duren:

  • Bij een tijdelijk arbeidscontract dat korter duurt dan 2 jaar;
  • Bij een tijdelijk arbeidscontract waarbij geen einddatum is afgesproken.

De proeftijd mag maximaal 2 maanden duren bij:

  • een vast dienstverband;
  • een tijdelijk arbeidscontract voor 2 jaar of langer.

Ontslag tijdens proeftijd

Voor ontslag tijdens de proeftijd is geen ontslagvergunning nodig en geldt geen opzegtermijn. Ontslag in de proeftijd is ook mogelijk als u ziek wordt. De proeftijd wordt niet verlengd
als u tijdens de proeftijd ziek wordt. Wordt u in deze situatie ontslagen, dan heeft u mogelijk recht op een Ziektewetuitkering.

You may also like