Snelmenu
[ Verbergen ]
  • Gebruik uw rechtermuisknop voor het Snelmenu.

Huwelijkse voorwaarden

Als u trouwt onder huwelijkse voorwaarden of partnerschapvoorwaarden sluit u bepaalde bezittingen en schulden uit van het trouwen
in gemeenschap van goederen. U bent in grote mate vrij
de inhoud van de voorwaarden te bepalen, maar er zijn beperkingen op deze vrijheid. U kunt bijvoorbeeld niet afwijken van de regels van erfrecht voor de langstlevende echtgenoot.

Afsluiten huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden moeten worden aangegaan bij notariële akte. U kunt deze voorwaarden op ieder gewenst moment afsluiten.

Voor het laten maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk, is voorafgaande goedkeuring door de rechtbank nodig.

Omzetten partnerschapvoorwaarden in huwelijkse voorwaarden

Als u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en u wilt
het geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk, blijven de ongewijzigde partnerschapvoorwaarden als huwelijkse
voorwaarden van kracht. Als u de eerder gemaakte partnerschapvoorwaarden wilt wijzigen, is voor de huwelijkse voorwaarden voorafgaande goedkeuring door de rechtbank nodig.

Koude uitsluiting goederen van gemeenschap

Als elke vorm van gemeenschap van goederen wordt uitgesloten, wordt dit koude uitsluiting genoemd.
Bij echtscheiding na 30 april 1995 wordt het pensioen ondanks de overeengekomen koude
uitsluiting verdeeld, tenzij de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) expliciet
niet van toepassing wordt verklaard in de huwelijkse voorwaarden of het scheidingsconvenant.
Bent u voor 1 mei 1995 gescheiden, dan kunt u het beste advies inwinnen bij een pensioendeskundige van Noorland Juristen.