Home » News » Merkenrecht

Merkenrecht

by User13000

Merkenrecht

Een merk is een teken om waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. In de praktijk worden 99% van de merken geregistreerd als woordmerk of beeldmerk, zoals een logo. In sommige gevallen kunnen kleuren of vormen ook een merk zijn.

Gebruik van het merkenrecht

Producenten en bedrijven gebruiken het merk om aan te geven dat het van hen afkomstig is, onderscheid aan te brengen met andere merken/producten en/of om een boodschap door te geven aan de consument. Klanten hechten een bepaalde waarde aan deze
boodschap. Zo bepalen zij of het product wel of niet bij hen past (productimago). Bij de merknaam van grote colaproducenten denken consumenten bijvoorbeeld niet alleen aan cola. Zij denken ook aan de nieuwe generatie waar zij wel of niet bij willen horen.

Merk als bedrijfsmiddel

Bedrijven geven miljarden uit aan reclames om hun producten bekend te maken. Daarom worden merken ook gerekend tot de bedrijfsmiddelen van een onderneming. Het meest waardevolle Nederlandse merk is Philips. Dit merk vertegenwoordigt een waarde van
zon $8 miljard. Namaak zou dus schadelijk zijn voor het bedrijf.

Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom

In Nederland is het merkenrecht geregeld in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Ondernemers moeten hun merk inschrijven in een depot. Na registratie mogen anderen het merk niet meer gebruiken, zonder toestemming van de houder.
Zij mogen ook geen vergelijkbare naam voeren, wanneer dit verwarring geeft met het beschermde merk.

Omdat het BVIE een Benelux-verdrag is, geldt de merkbescherming ook in Belgi en Luxemburg. Daarnaast is de Europese en internationale regelgeving op het gebied van het merkenrecht van belang. Afhankelijk van zijn wensen kan een ondernemer kiezen
voor inschrijving in het register van:

  • het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom/BBIE voor een merk dat geldig is in de Benelux;
  • de Office for the Harmonization on the Internal Market/OHIM in Alicante, Spanje voor een merk dat geldig is in de gehele EU;
  • de World Intellectual Property Organization/WIPO in Genve, Zwitserland voor een merk dat geldig is in een een of meer van de 84 aangesloten landen (voor deze inschrijving geldt wel dat men eerst een registratie in de Benelux moet hebben verricht).

Voor sommige merken kan de maker naast het merkenrecht, ook andere intellectuele eigendomsrechten aanvragen. Op het merk rust dan bijvoorbeeld het merkenrecht n het auteursrecht.

Regels voor merkenrecht

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL & I) is verantwoordelijk voor het beleid en de regelgeving op het gebied van merkenrecht. Daarnaast onderhandelt EL & I namens Nederland in de Europese Unie (onder andere bij de OHIM) en met de 84
aangesloten landen bij de WIPO over de Europese en internationale rechten.

You may also like