Home » News » Kwekersrecht

Kwekersrecht

by User13000

Kwekersrecht

In de plantenveredeling is Nederland n van de belangrijkste landen ter wereld. In ons land houden ongeveer 100 bedrijven zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen. Ter bescherming van de
producten van hun innovatieve arbeid vragen zij jaarlijks ongeveer 750 nationale en 1.200 communautaire kwekersrechten aan. De wet die het kwekersrecht beschrijft is de Zaaizaad- en plantgoedwet.

Wat is kwekersrecht?

Een kwekersrecht is een intellectueel eigendomsrecht dat aan de ontwikkelaar van een nieuw plantenras kan worden toegekend. Als het kwekersrecht is toegekend mag dat specifieke plantenras niet zonder
toestemming van de rechthebbende door anderen worden ‘nagemaakt’. Kwekersrecht wordt toegekend aan degene die dat ras door eigen kweekarbeid heeft gekweekt of heeft ontdekt en ontwikkeld.

Aanvragen

U kunt kwekersrecht aanvragen voor Nederland en voor Europa.

Kwekersrecht in Nederland

Op 1 februari 2006 is de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 (ZPW 2005) in werking getreden. Die wet vervangt de Zaaizaad- en plantgoedwet of het Kwekersrecht van 1966.

De vernieuwde wet richt zich onder andere op een modernisering van:

  • de versnipperde procedures voor de verlening van kwekersrecht;
  • de toelating van plantenrassen en bosbouwopstanden;
  • de regelgeving voor de verhandeling van zaaizaad en plantgoed.

Raad voor Plantenrassen (RvP)

Op grond van de ZPW 2005 verdwijnen vier organen. Hun functies worden gebundeld in n nieuw orgaan: de Raad voor plantenrassen. Deze Raad is verantwoordelijk voor:

  • de verlening van kwekersrecht (voorheen door de Raad voor het Kwekersrecht)
  • de toelating van landbouwrassen (voorheen door de Commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst voor Landbouwgewassen)
  • de toelating van rassen en opstanden van bosbouwgewassen (voorheen door de Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Bosbouwgewassen)
  • de toelating van groenterassen met behulp van de zogenaamde B-lijst (voorheen door de Commissie Toelating Groenterassen op wiens advies de Minister van LNV besliste).

Rechten aanvragen

Bij de Raad voor plantenrassen kunt u een aanvraag indienen voor Nederlands kwekersrecht (gehele plantenrijk), toelating van landbouwrassen (DUS + CGO) en toelating van groenterassen (eventueel met gebruikmaking
van bedrijfsproeven).

Kwekersrecht in Europa

Het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CBP) voert de Europese regelgeving over communautair kwekersrecht uit.

U kunt uw aanvraag voor communautair kwekersrecht direct bij het CPB aanvragen of via de Raad voor plantenrassen, die de aanvraag voor u doorstuurt naar het CBP.

You may also like