Home » News » Databankenrecht

Databankenrecht

by User13000

Databankenrecht

Databanken kunnen worden beschermd door middel van het databankenrecht en door middel van het auteursrecht.

Het databankenrecht beschermt de producent van de databank tegen opvragen of hergebruiken van een substantieel deel van de databank. Ook het ‘uitmelken’ van een databank is door dit recht
niet toegestaan. Voor bescherming is vereist dat er een substantile investering is gedaan om de databank te bouwen.

Het verbodsrecht komt toe aan de producent; dat is degene die de investering heeft gedaan om de databank tot stand te brengen en dus het financile risico heeft genomen (vaak de opdrachtgever).
De bescherming ontstaat vormvrij. De databank wordt beschermd tot vijftien jaar na productie. De periode van vijftien jaar gaat opnieuw in als een bestaande databank in kwalitatief of kwantitatief
opzicht aanzienlijk gewijzigd wordt.

Relatie met auteursrecht

Als de databank een oorspronkelijke structuur bezit, dan beschermt het auteursrecht deze structuur.

Downloads:

PDFDatabanken Wet

You may also like