Home » News » Verkeersboete

Verkeersboete

by Dilana van der Bend

Verkeersboete

Wat is de hoogte van een boete voor een verkeersovertreding of snelheidsovertreding?

De hoogte van een verkeersboete verschilt per overtreding.

Boetekaart

De Boetekaart geeft een overzicht van de meest gemaakte overtredingen en de boetes. Onderaan de pagina vindt u de boetekaart van 2013

Geflitst: foto opvragen

Bent u geflitst voor te hard rijden of rijden door roodlicht, dan kunt u in verschillende regios de fotos opvragen. Dit moet dan op de beschikking staan aangegeven.

Hoe kan ik mijn verkeersboete betalen?

Als u een lichte verkeersovertreding of snelheidsovertreding heeft begaan, krijgt u een beschikking van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Dit is een brief met gegevens over uw overtreding en de
boete die u hiervoor moet betalen. Bij de brief zit een acceptgiro waarmee u de boete kunt betalen.

Betalingskenmerk boete vermelden

Het is belangrijk dat u in uw betalingsopdracht het juiste en volledige nummer van de boete vermeldt. Dit nummer heet het CJIB-nummer en vindt u in de rechterbovenhoek van de beschikking. Bent u deze brief kwijt,
dan kunt u telefonisch contact opnemen met het CJIB om uw gegevens op te vragen.

Verkeersboete betalen zonder acceptgiro

Het kan voorkomen dat u niet met de acceptgiro kunt of wilt betalen. Bijvoorbeeld omdat u de acceptgiro kwijt bent of omdat u liever via internetbankieren wilt betalen. U kunt het bedrag dan zelf overmaken. Het
rekeningnummer voor verkeersboetes (te herkennen aan de letter M op de brief) vindt u op de acceptgiro. U vindt het rekeningnummer ook op de website van het CJIB te Leeuwarden bij de veelgestelde vragen.

Verkeersboete contant betalen

U kunt uw verkeersboete ook contant betalen aan het CJIB. Dit doet u bij een postkantoor of een vestiging van GWK Travelex. U betaalt hiervoor stortingskosten. Dit geldt ook als u met uw pinpas betaalt. Bij uw
betaling moet u altijd het CJIB-nummer vermelden.

Vragen over parkeerboetes

Als u vragen heeft over uw parkeerboete kunt u contact opnemen met de gemeente waarvan u de boete ontvangen heeft. Ook met vragen over het parkeerbeleid kunt u terecht bij de betreffende gemeente.

Binnen welke termijn moet een bekeuring voor een verkeersovertreding worden verstuurd?

In de regel krijgt u na een verkeersovertreding binnen 4 maanden bericht van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) over uw bekeuring Het gaat daarbij om bekeuringen voor verkeersovertredingen die onder de Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) vallen.

Verkeersovertreding met een huurauto

Als u de verkeersovertreding begaat in een huurauto, is de termijn voor de kennisgeving van de bekeuring 8 maanden.

Overschrijding termijn kennisgeving bekeuring

Overschrijdt het CJIB de termijn van 4 of 8 maanden, dan is vervolging nog steeds mogelijk. In sommige situaties is overschrijding van de termijnen toegestaan, bijvoorbeeld bij tussentijdse verhuizingen of andere omstandigheden
waardoor het langer duurt om u te bereiken. U kunt in beroep gaan bij de officier van justitie tegen overschrijding van de termijn.

Kan ik bezwaar maken tegen een boete voor een verkeersovertreding?

Als u het niet eens bent met een boete of beschikking voor een verkeersovertreding of snelheidsovertreding, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van de beschikking schriftelijk beroep aantekenen bij de officier van justitie.
Dit kan alleen bij overtredingen waarbij geen schade of letsel is ontstaan.

Beroep alleen mogelijk bij lichte verkeersovertredingen

Beroep instellen kan alleen als het gaat om lichte verkeersovertredingen. Dit worden Mulderovertredingen genoemd, naar de Wet Mulder. Er staat dan een grote M in de rechterbovenhoek van de beschikking van het Centraal Justiteel
Incasso Bureau (CJIB).

Gegevens voor beroepschrift verkeersovertreding

Op de voorkant van de beschikking vindt u het adres van de officier van justitie bij wie u beroep kunt aantekenen. Op de achterkant staat precies welke gegevens u in uw beroepschrift moet vermelden. Het is belangrijk dat u bij uw
beroepschrift een kopie van de beschikking meestuurt en het beroepschrift zelf ondertekent. Wanneer u in beroep gaat, hoeft u de sanctie nog niet te betalen.

Bezwaartest verkeersovertredingen

Via de bezwaartest op de website van het Openbaar Ministerie (OM) kunt u een indruk krijgen van welke argumenten de officier van justitie doorgaans wel of niet honoreert.

Informatie over bezwaarschrift

De Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) behandelt de bezwaarschriften. Voor informatie en vragen hierover kunt u telefonisch contact opnemen met de CVOM. Houd uw zaaknummer en andere gegevens bij de hand. Voor informatie
over de overtreding of voor het bekijken van een foto kunt u contact opnemen met de politie die de overtreding heeft geconstateerd.

Verzoek tot schadevergoeding

U kunt een verzoek tot schadevergoeding doen voor de kosten die u gemaakt heeft voor het beroep tegen een verkeersboete. U moet hierom vragen voordat is besloten over uw beroep. U kunt daarom het beste bij uw beroepschrift een overzicht
van de gemaakte kosten meesturen. Dit overzicht kunt u sturen naar de officier van justitie. Kosten die in aanmerking komen voor vergoeding zijn bijvoorbeeld de kosten voor rechtsbijstand en van een getuige. U krijgt geen vergoeding voor
kosten van telefoon, papier en postzegels. Dit geldt ook voor de inspanning die u heeft verricht om in beroep te gaan. U komt alleen in aanmerking voor vergoeding als de officier van justitie uw beroep gegrond verklaart.

Beroep bij de kantonrechter

Als u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie kunt u binnen 6 weken schriftelijk beroep instellen bij de kantonrechter. Als u beroep instelt bij de kantonrechter, moet u zekerheid stellen. Dit betekent dat u de
opgelegde boete plus de administratiekosten moet betalen. Als de rechter uw beroep gegrond verklaart, krijgt u dit bedrag weer terug. De procedure voor het instellen van beroep bij de kantonrechter staat beschreven op de achterkant van de beschikking.

Downloads:

PDFBoetekaart 2013 in PDF

You may also like