Home » News » Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting

by Dilana van der Bend

Overdrachtsbelasting

Het kabinet heeft de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd zodat het financieel makkelijker wordt om een woning te kopen.

Verlaging overdrachtsbelasting

De belasting die iemand betaalt bij het kopen van een bestaande woning wordt overdrachtsbelasting genoemd. Het kabinet heeft de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd van 6% naar 2% van de koopsom van
de woning. De maatregel geldt van 15 juni 2011 tot 1 juli 2012. Het moment van de juridische overdracht van de woning (overdracht bij de notaris) is daarbij bepalend.

Starters en doorstromers profiteren

Door de verlaging van de overdrachtsbelasting kunnen starters op de woningmarkt eenvoudiger een huis kopen. Ook doorstromers profiteren van deze maatregel: zij kunnen hun huis makkelijker verkopen. De
woningmarkt kan hierdoor weer in beweging komen.

Overdrachtsbelasting bij koop monument

Als u een monument koopt, betaalt u overdrachtsbelasting. Tot 1 januari 2010 gold hiervoor onder voorwaarden een vrijstelling. Deze vrijstelling is afgeschaft.

Restauratieregeling monumenten

Ter compensatie is de regeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) om monumenten in stand te houden, aangepast.

Reden afschaffing vrijstelling

De vrijstelling van overdrachtsbelasting droeg niet bij aan het doel van de regeling: monumenten onderbrengen bij idele monumentenorganisaties om de monumenten in stand te houden. Het waren vooral commercile
partijen zoals beleggers en projectontwikkelaars die van deze vrijstelling gebruik maakten. Zij hebben vaak als hoofddoel het behalen van een goed beleggingsresultaat en de verkoop van monumenten. Restauratie
en behoud van het pand behoren daar vaak niet toe. Daarom is de vrijstelling afgeschaft en is de subsidieregeling aangepast.

You may also like