Home » News » Nieuwbouwwoning kopen

Nieuwbouwwoning kopen

by Dilana van der Bend

Nieuwbouwwoning kopen

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning moet u op een aantal zaken letten. Bijvoorbeeld: krijgt u bij uw woning een garantie tegen faillissement van de aannemer?

Rechten koper

Een overzicht van uw rechten als koper bij de aankoop van een nieuwbouwwoning vindt u in de brochure: Een nieuwbouwwoning kopen.

De rechten en plichten van de koper van een woning tijdens en na de koop, tijdens de bouw en direct na de oplevering van de woning (inclusief een eventuele garantieperiode). Tips over
het omgaan met geschillen. Problemen rond de oplevering.

Huisvestingsvergunning

In sommige gemeenten heeft u voor een koopwoning in de goedkopere sector een huisvestingsvergunning nodig. De vergunning vraagt u aan bij uw gemeente. De gemeente kan u ook vertellen
tot welke koopprijs u een vergunning nodig heeft.

Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkope huurwoning of koopwoning te mogen wonen. Zo controleert de gemeente de verdeling van goedkope woningen. Of u een huisvestingsvergunning
nodig heeft, hangt af van het beleid van uw gemeente.

Het huisvestingsbeleid verschilt per gemeente. Gemeenten bepalen zelf of huisvestingsvergunningen verplicht zijn in de regio waar ze onder vallen. Of u een huisvestingsvergunning nodig heeft kunt u navragen bij uw gemeente.

Woningen in de vrije sector zijn huurwoningen of koopwoningen waarvoor geen huisvestingsvergunning nodig is. Dat zijn woningen met een huurprijs of koopprijs boven een bepaalde grens. Deze grens neemt de gemeente op in de
Huisvestingsverordening. U kunt bij uw gemeente informeren naar de koopprijsgrens of huurprijsgrens voor huisvestingsvergunningen en naar eventuele andere eisen voor woningen in de vrije sector.

In sommige gemeenten heeft u voor een koopwoning in de goedkopere sector een huisvestingsvergunning nodig. De vergunning vraagt u aan bij uw gemeente. De gemeente kan u ook vertellen
tot welke koopprijs u een vergunning nodig heeft.

Garantie voor nieuwbouwwoningen

Tot 2010 kreeg zo’n 75% van alle kopers van nieuwbouwwoningen een GIW-certificaat. Dit certificaat gaf bescherming tegen de risicos van de aanschaf van een nieuwbouwwoning, zoals bouwkundige problemen of
faillissement van de aannemer.

De Stichting Garantie Instituut Woningbouw (GIW), die het certificaat uitgaf, is echter opgeheven. Twee bij het GIW aangesloten organisaties geven daarom sinds begin 2010 een eigen garantiecertificaat voor
nieuwbouwwoningen uit de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen en Woningborg groep. Welk certificaat de koper krijgt, hangt af van het project of het type huis.

Zelf een woning laten bouwen

In Nederland worden de meeste nieuwe woningen gebouwd door projectontwikkelaars, beleggers of woningcorporaties. De invloed van de bewoner op deze woningen is daarbij minimaal. Als u meer van uw eigen wensen
wilt realiseren kunt u een woning in eigen beheer laten bouwen.

You may also like