Home » News » Hypotheken

Hypotheken

by Dilana van der Bend

Hypotheken

Een hypothecaire lening is een lening waarmee u een huis kunt kopen. Zo’n lening wordt meestal hypotheek genoemd. Het huis dient daarbij als onderpand van de lening. Er zijn verschillende soorten hypotheken,
afhankelijk van de manier waarop u de lening aflost. Hieronder staan de meest voorkomende hypotheeksoorten kort beschreven.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek lost u niets af. U betaalt iedere maand alleen rente over het geleende bedrag. Wanneer de hypotheek eindigt, moet u het geleende bedrag in 1 keer terugbetalen.
Sinds 1 augustus 2011 gelden nieuwe regels voor aflossingsvrije hypotheken. Dan mag de hypotheek voor maximaal de helft aflossingsvrij zijn.

Krediethypotheek

Een krediethypotheek is een flexibele hypotheekvorm. Net als bij een gewone bankrekening, kunt u geld opnemen en geld storten. U betaalt maandelijks rente over het bedrag dat u heeft opgenomen. Hoeveel u mag
opnemen hangt af van de waarde van het huis.

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek betaalt u iedere maand een vaste aflossing plus de rente over het verschuldigde bedrag. Uw schuld wordt iedere maand lager, waardoor de rente ook steeds lager wordt. Maar het
belastingvoordeel wordt ook kleiner, omdat het voordeel afhangt van de rente die u betaalt.

Annuteitenhypotheek

Heeft u een annuteitenhypotheek, dan betaalt u iedere maand hetzelfde bedrag. Dit bedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. Omdat de rente berekend wordt over het verschuldigde bedrag wordt het
rentedeel dus steeds kleiner en het aflossingsdeel steeds groter. Net als bij de lineaire hypotheek wordt het belastingvoordeel ook steeds kleiner.

Beleggingshypotheek

Bij een beleggingshypotheek lost u de hypotheek pas aan het einde van de looptijd af. U legt hiervoor iedere maand geld opzij via een beleggingsverzekering of een beleggingsrekening. Hiervoor betaalt u iedere
maand premie. Met een deel van deze premie worden de overlijdensrisicoverzekering en de kosten betaald. Met een ander deel bouwt u beleggingstegoed op.

Traditionele levenhypotheek

Een traditionele levenhypotheek bestaat uit de lening voor de aankoop van een huis en uit een levensverzekering. U betaalt dan maandelijks rente over het totale geleende bedrag, maar lost gedurende de looptijd
niets af van de schuld. Tegelijkertijd betaalt u iedere maand het premiebedrag van de levensverzekering. Met de levensverzekering lost u aan het einde van de looptijd de lening af.

Spaarhypotheek

Bij een spaarhypotheek betaalt u iedere maand alleen de rente over het geld dat u geleend heeft. U lost dus niets af. Pas aan het eind van de looptijd van de hypotheek betaalt u in 1 keer het geleende bedrag terug.
Om te zorgen dat u tegen die tijd over dat bedrag beschikt, sluit u een spaarverzekering af waarmee u het bedrag bij elkaar spaart.

Spaarbeleggingshypotheek

Een spaarbeleggingshypotheek of hybride hypotheek is een combinatie van een spaarhypotheek en een beleggingshypotheek. U spaart of belegt dan om het geleende bedrag bij elkaar te sparen. Gedurende de looptijd van de
hypotheek kunt u schakelen tussen sparen en beleggen. Is de rente laag dan kiest u er bijvoorbeeld voor te beleggen. Verwacht u een minder gunstig beleggingsklimaat, dan kiest u voor sparen.

Nieuwe regels voor hypotheken

De nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen beschermt huiseigenaren tegen een te zware hypotheeklast.

Gedragscode Hypothecaire Financieringen

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft nieuwe hypotheekregels opgesteld. Deze zijn vastgelegd in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. De minister van Financin en de toezichthouder Autoriteit
Financile Markten (AFM) steunen deze gedragscode.

Niet meer lenen dan 104% van de aankoopwaarde

Vanaf 1 augustus 2011 mag u bij de aankoop van een bestaand huis niet meer lenen dan 104% van de aankoopwaarde. Als u een bestaande woning koopt, mag u hier de overdrachtsbelasting (2% tot 1 juli 2012) nog bijtellen.

Maximaal 50% aflossingsvrij

Huizenkopers zijn vanaf 1 augustus 2011 bovendien verplicht de hypotheek tijdens de looptijd gedeeltelijk af te lossen. Maximaal 50% van de waarde van de woning mag aflossingsvrij blijven. De rest moet verplicht worden afgelost.
Dit om te voorkomen dat een huiseigenaar aan het einde van de looptijd van zijn hypotheek met een te grote restschuld blijft zitten (het deel van de hypotheekschuld dat nog niet is afgelost).

Hypotheken met NHG houden eigen regels

Hypotheken die worden afgesloten met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vallen niet onder de nieuwe gedragscode. Voor hypotheken met de NHG gelden al langer andere financieringsregels. De verschillen tussen de nieuwe gedragscode
en de regels van de NHG zijn beperkt:

  • Bovengrens voor hypotheken zonder NHG ligt op 106% (104% + 2% overdrachtsbelasting)
  • Bovengrens voor hypotheken met NHG is 108% (106% + 2% overdrachtsbelasting)

Lopende hypotheek

De nieuwe regels gelden alleen voor nieuw afgesloten hypotheken vanaf 1 augustus 2011. Voor bestaande aflossingsvrije hypotheken verandert er niets. Wie zijn hypotheek niet wijzigt, maar alleen de duur van de hypotheekrente opnieuw vastzet,
valt niet onder de nieuwe regels.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De Nationale Hypotheek Garantie geeft meer zekerheid bij het kopen of verbouwen van een woning. Ook krijgen kopers korting op de hypotheekrente als ze een hypotheek met garantie afsluiten.

Bescherming tegen gedwongen verkoop

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt kopers van een woning extra zekerheid. Als de woning gedwongen moet worden verkocht en minder oplevert dan de aankoopprijs, heeft de eigenaar een restschuld. De Nationale Hypotheek Garantie overbrugt
de restschuld en betaalt het bedrag uit aan de hypotheekverstrekker. Ook betalen kopers een lagere hypotheekrente als ze een hypotheek afsluiten met NHG. Dit rentevoordeel kan oplopen tot 0,6%.

Grensbedrag voor aankoop woning

Het grensbedrag van de garantieregeling voor de aankoop van een woning is tijdelijk verhoogd van 265.000 naar 350.000. De verhoging geldt tot 1 juli 2012. Daarna zal deze verhoging geleidelijk worden afgebouwd, en gelden de volgende grensbedragen:

  • per 1 juli 2012: 320.000
  • per 1 juli 2013: 290.000
  • per 1 juli 2014: 265.000

Deze grens geldt voor het totale hypotheekbedrag, inclusief notariskosten, afsluitprovisie en eventuele verbouwingskosten. Boven die grens komt de hypotheek niet meer in aanmerking voor NHG.

De verhoging is bedoeld om kopers te steunen, zodat ook in de huidige economische crisis meer mensen doorstromen op de woningmarkt.

Grensbedrag voor verbouwing of energiebesparing

Ook een verbouwing kunnen kopers financieren met een hypotheek met NHG. Hiervoor geldt dat het totaalbedrag van de bestaande lening plus de nieuwe lening niet hoger mag zijn dan 265.000, inclusief notariskosten, afsluitprovisie en andere kosten.

Hetzelfde grensbedrag geldt voor het financieren van energiebesparende voorzieningen met NHG. Het gaat dan bijvoorbeeld om een hoogrendementsketel, HR++ beglazing, spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, zonneboiler of zonnecellen.

Aanvraag NHG

Uw hypotheekadviseur kan voor u nagaan of u in aanmerking komt voor de NHG en de aanvraag van de NHG in orde maken. De aanvraag wordt tegelijkertijd met de aanvraag van de hypotheek bij de geldverstrekker ingediend. Als u aan de voorwaarden voldoet, wordt de
offerte van de lening uitgebracht op NHG-voorwaarden. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Voorwaarden NHG

Of u voor de NHG in aanmerking komt, hangt onder andere af van uw inkomen en de koopsom van de woning. Alle voorwaarden vindt u op de website van de NHG.

Verhoging NHG

Het grensbedrag van de garantieregeling voor de aankoop van een woning is per 1 juli 2010 verhoogd van 265.000 naar 350.000. De verhoging geldt tot 1 juli 2012.

You may also like