Home » News » Huurwoning kopen

Huurwoning kopen

by Dilana van der Bend

Huurwoning kopen

Een woningcorporatie mag huurwoningen verkopen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met de garantie dat de woningcorporatie de woning uiteindelijk weer terugkoopt.

Huurwoningen te koop aanbieden

Volgens het kabinet zijn eigenaren van woningen meer betrokken bij hun woning en zorgen er daardoor beter voor. Daarom moedigt het woningcorporaties aan om huurwoningen te verkopen.

Het kabinet wil woningcorporaties verplichten om minstens 75% van de woningen te koop aan te bieden. In bijzondere gevallen kan de minister dit percentage verlagen. Huurders krijgen het
recht hun woning tegen de marktprijs te kopen. Het wetsvoorstel dat dit regelt, moet nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer en Eerste Kamer.

De bestaande regeling dat een corporatie een woning tegen 90% van de marktwaarde mag verkopen, blijft gelden. Daarnaast mag de corporatie, onder voorwaarden, tegen een lagere prijs verkopen.
Dit mag alleen als de korting later wordt terugbetaald en winst of verlies wordt gedeeld. De overheid laat het het aan de corporaties over om de vorm van koop en de bijbehorende
voorwaarden te kiezen.

Achterstallig onderhoud

De woningcorporatie mag huurwoningen met achterstallig onderhoud verkopen. Dit moet wel verrekend worden in de koopprijs. De koper kan hierover onderhandelen. Ook kan de koper de kosten
van het herstel meefinancieren in de hypotheek.

Taxatie huurwoningen

De woningcorporatie moet de verkoopwaarde van elke te verkopen woning aantonen, met een taxatierapport van een onafhankelijke taxateur. Het rapport mag niet meer dan 1 jaar oud zijn.

Bij min of meer identieke woningen is een verzamel-taxatierapport voldoende. Hierin staat dan de waarde van elke categorie woningen, bijvoorbeeld een tussenwoning, hoekwoning of etage.

Korting op koop huurwoning

De woningcorporatie kan huurders die hun huurwoning willen kopen, korting geven. Woningcorporaties bieden hiervoor verschillende koopvarianten aan. Vaak zijn er speciale voorwaarden.
Bijvoorbeeld: de koper koopt de woning, maar betaalt erfpacht over de grond. Informatie over waar u als koper op moet letten vindt u bij de Vereniging Eigen Huis.

Korting op koop huurwoning van institutionele belegger

Een institutionele belegger zoals ING of ABP mag zelf bepalen voor welk bedrag hij zijn huurwoningen van de hand doet, of hij korting wil geven en zo ja, hoeveel. Hier zijn geen regels voor.
Het is vooral een kwestie van onderhandelen.

You may also like