Home » News » Onderverhuren

Onderverhuren

by Dilana van der Bend

Onderverhuren

Als een woning te koop staat, mag de eigenaar deze verhuren. Daarvoor is een vergunning nodig. Ook mag een huurder zijn woning onderverhuren, maar dan wel met toestemming van de verhuurder.

Onderverhuur

Een huurder mag zijn woonruimte alleen onderverhuren als de verhuurder daarmee akkoord gaat. Een uitzondering is het verhuren van een deel van de woning, bijvoorbeeld een kamer, terwijl de huurder
zelf ook in de woning woont. Dit mag, tenzij het in het huurcontract is uitgesloten. De onderhuurder heeft huurbescherming. De verhuurder mag hem niet zo maar op straat zetten.

Tijdelijk verhuren van leegstaande woning

De eigenaar van een leegstaande woning mag deze in bepaalde situaties tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld als de woning te koop staat of gesloopt gaat worden. Daarvoor is een vergunning nodig van
burgemeester en wethouders in de gemeente waarin de woonruimte ligt. De vergunning geldt voor maximaal 2 jaar en kan daarna telkens met maximaal 1 jaar verlengd worden tot een totale termijn van
maximaal 5 jaar. Dit is geregeld in de Leegstandwet.

Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet heeft de huurder geen huurbescherming. De verhuurder kan de huur opzeggen als de woning verkocht of gesloopt wordt. Wel moet de verhuurder de huur
minimaal 3 maanden van te voren opzeggen. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.

Tijdelijke verhuur makkelijker

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil de regels voor tijdelijke verhuur onder de Leegstandwet versoepelen. Hierdoor wordt het voor huiseigenaren die een nieuw huis willen
kopen of hebben gekocht gemakkelijker om hun nog te koop staande oude woning tijdelijk te verhuren.

You may also like