Home » News » Huurverlaging

Huurverlaging

by Dilana van der Bend

Huurverlaging

Maximale huurprijs bepalen

Voor huurwoningen geldt een maximale huurprijs, behalve als een geliberaliseerd huurcontract is afgesloten.

De maximale huurprijs is afhankelijk van de kwaliteit van de huurwoning. U kunt uitrekenen wat de maximale huurprijs van uw woning is met het puntensysteem.

Huurverlaging aanvragen

Is uw huur hoger dan de maximale huurprijs? Of is er ernstig achterstallig onderhoud in uw woning? Dan heeft u waarschijnlijk recht op huurverlaging.

U kunt huurverlaging aanvragen bij uw verhuurder. Gaat deze niet akkoord, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen.

Bij ernstig achterstallig onderhoud meldt u eerst schriftelijk de problemen bij de verhuurder. Als de verhuurder de woning niet binnen 6 weken opknapt, kunt u de Huurcommissie inschakelen.
U kunt dan vragen om een uitspraak over een tijdelijke huurverlaging.

Huurbevriezing bij overgangsregeling WWS

Per 1 juli 2011 telt ook het energielabel van een woning mee bij het bepalen van de maximale huur. Dit is geregeld in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Als u door deze nieuwe maatregel in
aanmerking komt voor huurverlaging, valt u onder de overgangsregeling van het WWS. U kunt dan tot 1 januari 2014 in aanmerking komen voor een huurbevriezing. Als er niets verandert in het
energielabel van uw huis, kunt u vanaf 1 januari 2014 in aanmerking komen voor huurverlaging. Huurbevriezing aanvragen doet u door bij uw verhuurder bezwaar aan te tekenen tegen een door
hem voorgestelde huurverhoging.

Huurprijs toetsen bij nieuw huurcontract

U kunt in de eerste 6 maanden van uw huurcontract aan de Huurcommissie vragen om de huurprijs te toetsen. Op grond van het puntensysteem bepaalt de Huurcommissie wat de maximale huurprijs is.

Dit kunt u ook doen als u een geliberaliseerd huurcontract hebt afgesloten. Het kan gebeuren dat de Huurcommissie een maximale huurprijs vaststelt die onder de liberalisatiegrens ligt. In dat
geval is het huurcontract niet meer geliberaliseerd.

Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke, onpartijdige organisatie voor huurders en verhuurders. Als u er met uw huurder of verhuurder niet uitkomt, kunt u de Huurcommissie om hulp vragen.
De Huurcommissie informeert, adviseert en doet uitspraak over de huurprijs, het onderhoud en de servicekosten van huurwoningen, kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen.

You may also like