Home » News » Huurbescherming

Huurbescherming

by Dilana van der Bend

Huurbescherming

Huurbescherming betekent dat de verhuurder niet zomaar de huur op kan zeggen. Ook huurders met geliberaliseerde huurcontracten hebben huurbescherming.

Regels bij opzeggen huur

Als de afgesproken huurperiode afloopt, of als de verhuurder de huur tussentijds wil opzeggen, heeft de huurder huurbescherming.

De verhuurder moet een wettelijke reden hebben om de huur op te zeggen. Hij moet schriftelijk opzeggen, minimaal 3 maanden van te voren. Vervolgens moet de huurder akkoord gaan.
Gebeurt dat niet, dan loopt het huurcontract gewoon door. De verhuurder kan dan naar de rechter stappen om het huurcontract te laten ontbinden. Als de huurder wil vertrekken,
moet deze de huur opzeggen binnen de opzegtermijn.

Wel huurbescherming

Wie een huis of appartement huurt heeft huurbescherming. Dit geldt ook voor huurders met een geliberaliseerd huurcontract. Medehuurders, medebewoners en onderhuurders hebben ook
huurbescherming. Ook bewoners van kamers hebben huurbescherming. Bewoners van hospitakamers hebben pas na een proeftijd van 9 maanden huurbescherming. Ook wie een woonwagen of
woonwagenstandplaats huurt heeft huurbescherming.

Geen huurbescherming

Bewoners van woonboten, winkelwoningen, dienstwoningen, recreatiewoningen en kamers in verzorgingshuizen hebben geen huurbescherming.

You may also like