Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Joyriding
Noorland Juristen Menu

Joyriding

Joyriding is het rijden in andermans motorvoertuig, zonder dat de eigenaar hiervoor toestemming heeft gegeven. In geval van een ongeoefende bestuurder kan er flinke schade veroorzaakt worden. In de meeste gevallen heeft de bestuurder ook geen rijbewijs.


Strafmaat in Nederland

+
Op joyriding staat in Nederland een maximum gevangenisstraf van 6 maanden; minderjarigen kunnen een taakstraf opgelegd krijgen. Artikel 11 van de Wegenverkeerswet bepaalt: 'Het is verboden opzettelijk wederrechtelijk een aan een ander toebehorend motorrijtuig op de weg te gebruiken'. Artikel 176, 2 van de Wegenverkeerswet bepaalt de straf: 'overtreding van artikel 11 wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie'.


Strafbaarheid in België

+
In België is joyriding strafbaar als gebruiksdiefstal.Volg ons op Facebook!
► Facebookpagina