Home » News » Appartement kopen

Appartement kopen

by User13000

Appartement kopen

Bij de koop van een appartement gelden andere verplichtingen dan bij de koop van een huis. Als eigenaar van een appartement bent u samen met de andere eigenaren verantwoordelijk voor het pand of gebouw.

Verschil tussen koop appartement en eengezinswoning

Wie een eengezinswoning koopt, wordt eigenaar van het hele pand. Maar als u een appartement, een etage of portiekwoning koopt, koopt u in feite een deel van een groter geheel: een appartementsrecht. U wordt
samen met de boven- en benedenburen eigenaar van het hele gebouw.

U koopt daarbij het exclusieve recht op het gebruik van uw appartement n de gemeenschappelijke onderdelen zoals trappenhuis, lift of binnentuin. Maar u deelt ook de verantwoordelijkheid voor het gehele gebouw.
U betaalt maandelijks servicekosten om de gezamenlijke delen van het gebouw te onderhouden en u moet rekening houden met de regels van de Vereniging van Eigenaars. Die staan in het splitsingsreglement.
Meer informatie over deze regels leest u in de brochure ‘Voordat u een appartement koopt‘.

Splitsingsakte

In de splitsingsakte, de splitsingstekening, en het eventuele splitsings- en huishoudelijk reglement staat wat uw rechten en plichten zijn als eigenaar van het appartement. Welk deel van het gebouw is van u?
Hoeveel moet u bijdragen aan gezamenlijk onderhoud en vernieuwing? Wat zijn de voorschriften voor het gebruik van de appartementen? Voordat u een appartement koopt, kunt u de splitsingsakte en het splitsingsreglement
inzien. Dat kan bij de verkoper of bij het externe link: Kadaster.

Vereniging van Eigenaars

Het is wettelijk vastgelegd dat bij splitsing van een gebouw in appartementsrechten een Vereniging van Eigenaars (VvE) wordt opgericht. Eigenaren van appartementen zijn verplicht en automatisch lid van de VvE.

In de VvE kunnen bijvoorbeeld afspraken gemaakt zijn over groot onderhoud waaraan u moet meebetalen. Of er is een onderhoudsfonds (reservefonds) waaraan u moet bijdragen. Dit reservefonds is sinds 1 mei 2008
wettelijk verplicht voor iedere VvE. Vraag uw makelaar ernaar, of de voorzitter van de VvE. Bij de overdracht van de woning is uw notaris verplicht om te melden hoe groot het reservefonds is, en of de vorige
eigenaar nog een schuld heeft uitstaan bij de VvE.

Slapende Vereniging van Eigenaars

Er is sprake van een slapende VvE als de vereniging niet vergadert en het gebouw niet wordt onderhouden. Er is meestal ook geen bestuurder en geen voorzitter. Vaak is de VvE onderverzekerd voor de opstal en is er
geen reserve voor jaarlijkse kosten en groot onderhoud.

Een slapende vereniging vormt een risico, zeker als er onderhoudskosten zijn. Als eigenaar kunt u de slapende VvE activeren door samen met de andere eigenaren een eerste vergadering te houden. Daarin spreekt u
af wie voorzitter wordt, wie in het bestuur komen en wie de boekhouding doet. Verder stelt u een begroting vast, een meerjarenonderhoudsplan, een reservefonds voor onderhoud, de hoogte van de bijdrage aan het
reservefonds, de hoogte van de bijdrage aan de reguliere jaarlijkse kosten en eventuele verzekeringen.

Servicekosten en onderhoud

Als eigenaar van een appartement betaalt u servicekosten aan de VvE. Dit bedrag is nodig voor de normale jaarlijkse gemeenschappelijke kosten, zoals:

  • schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes, zoals de hal en het trapportaal;
  • kosten voor verwarming en elektriciteit, bijvoorbeeld voor de lift en de verlichting in de hal;
  • verzekeringen, zoals een VvE glas-, opstal- of aansprakelijkheidsverzekering;
  • onderhoud van de gemeenschappelijke tuin;
  • jaarbijdrage aan het onderhoudsfonds;
  • administratieve kosten, zoals kosten voor VvE-bankrekeningen en beheerderskosten.

Met de VvE onderhoudsmeter krijgt u een indicatie van de totale onderhoudskosten en van het bedrag dat uw VvE jaarlijks opzij moet leggen.

Inschrijven bij Kamer van Koophandel

Verenigingen van Eigenaars moeten per 1 januari 2010 ingeschreven zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze verplichting geldt ook voor slapende VvE’s. Meer informatie hierover vindt u bij de Kamer van Koophandel.

Grotere rol voor gemeenten bij achterstallig onderhoud

Het kabinet wil gemeenten meer ruimte geven om op te treden bij achterstallig onderhoud van woningen. Hiervoor is per 1 juli 2011 een wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet doorgevoerd.

Met deze aanpassing krijgen gemeenten de mogelijkheid om een VvE vergadering bijeen te roepen, toe te spreken en voorstellen te doen. Ook kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden een VvE verplichten om een onderhoudsplan
op te stellen en uit te voeren.

VvE onderhoudsmeter

Elke Vereniging van Eigenaars moet geld in reserve houden voor onderhoud aan het pand. De VvE onderhoudsmeter helpt daarbij. Deze schat de totale onderhoudskosten en de jaarlijkse bijdrage.

Onderhoudsmeter bepaalt hoogte onderhoudsfonds

Iedere Vereniging van Eigenaars (VvE) is wettelijk verplicht geld in reserve te hebben voor onderhoud aan het gebouw. Vanuit dit onderhoudsfonds onderhouden de eigenaren samen de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Servicekosten zoals
kosten voor verwarming en schoonmaak en niet gepland onderhoud vallen buiten het onderhoudsfonds. De VvE onderhoudsmeter geeft aan hoe groot dit onderhoudsfonds zou moeten zijn en welk bedrag daarvoor jaarlijks nodig is.

You may also like