Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Recofa
Noorland Juristen Menu

Recofa

De Recofa is een landelijk overlegorgaan van rechters-commissaris in faillissementen en surseances van betaling. De Recofa valt onder de Raad voor de Rechtspraak. Voorheen was het een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de beroepsvereniging en vakbond van rechters en officieren van justitie in Nederland.


Recofa-richtlijnen in faillissementen

+
De Recofa stelt periodiek de "Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling" vast. Deze richtlijnen bevatten bepalingen die bedoeld zijn ter uniformering van het rolbeleid van rechtbanken. Tevens bevatten zij algemene instructies aan curatoren en bewindvoerders, onder meer ter zake van

  • openbare verslaglegging (inhoud, termijnen)
  • te volgen procedures bij onderhandse verkoop van activa
  • de te voeren tijdregistratie
  • honorering van curatoren en faillissementsmedewerkers.

De vaststelling van de richtlijnen vindt plaats in overleg met:

  • Insolad, een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het insolventierecht,
  • de NOvA, de Nederlandse Orde van Advocaten, en
  • de NVB, de Nederlandse Vereniging van Banken.Volg ons op Facebook!
► Facebookpagina