Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Failliete boedel
Noorland Juristen Menu

Failliete boedel

Een failliete boedel bestaat uit alle bezittingen van een natuurlijk persoon of van een rechtspersoon die failliet is verklaard, zolang het faillissement nog niet is beƫindigd. De failliete boedel wordt in principe door een curator te gelde gemaakt om de schuldeisers te betalen. De schulden zelf zijn dus geen onderdeel van de failliete boedel. Een rechter-commissaris houdt toezicht op het beheer van de failliete boedel.

De schuldeisers kunnen zich niet verhalen op een aantal persoonlijke bezittingen van de failliet, zoals een bed en matras, enz. Deze persoonlijke bezittingen vallen buiten de failliete boedel.

Het is mogelijk dat een failliete boedel als een geheel wordt verkocht.

Het onttrekken van bezittingen aan een failliete boedel is faillissementsfraude.
Er zijn methoden om te voorkomen dat gelden en goederen in een failliete boedel vallen. Bijvoorbeeld:

  • Een stichting derdengelden bij advocaten en notarissen
  • Het effectenbewaarbedrijf van een bank wordt ondergebracht in een separate rechtspersoon.
  • Levering onder eigendomsvoorbehoud.


Trivia

+

  • "Een failliete boedel" wordt ook in overdrachtelijke betekenis gebruikt, om aan te geven dat een bedrijf afstevent op een faillissement, of om aan te geven dat de schulden groter zijn dan (de waarde van) de bezittingen.Volg ons op Facebook!
► Facebookpagina