Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Wetboek van vennootschappen
Noorland Juristen Menu

Wetboek van vennootschappen

Het Wetboek van vennootschappen is een Belgische wet (van 7 mei 1999, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus 1999) en regelt het wettelijke kader van de Belgische privaatrechtelijke vennootschappen met een commerciële of burgerlijke doelstelling, al dan niet met rechtspersoonlijkheid.


Structuur Wetboek

+
Het wetboek heeft 17 boekdelen met Romeinse cijfers aangeduid. Deze zijn verder onderverdeeld in Titels en dan Hoofdstukken. De Strafbepalingen worden gegroepeerd op het einde van elke titel. Nietigheden worden zoveel mogelijk direct na elk materieel artikel geplaatst.

De boeken gaan van algemeen naar bijzonder. Eerst komt boek 1 met definities en algemene bepalingen. Daarna boek 2 met regels voor alle vennootschappen. Boek 3 handelt over de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid. Dit wordt gevolgd door boek 4 met regels voor alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid. Boek 5 tot 9 handelt over elke vennootschap met rechtspersoonlijkheid. Boek 10 over vennootschappen met een sociaal oogmerk. Boek 11 over herstructurering van vennootschappen en boek 12 over de omzetting van vennootschappen. Boek 13-16 over de overige vennootschappen en boek 17 met bijkomende bepalingen.


Vennootschapsvormen

+
Het gaat met name over de volgende vennootschappen:

 • Personenvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid
 • de maatschap (MTS)
 • de tijdelijke handelsvennootschap (tv)
 • de stille handelsvennootschap (sv)
 • Personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid
 • de vennootschap onder firma (VOF)
 • de gewone commanditaire vennootschap (Comm.V)
 • de landbouwvennootschap (LV)
 • het economisch samenwerkingsverband (ESV)
 • Kapitaalvennootschappen:
 • de commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA)
 • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)
 • de eenpersoons-besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (EBVBA)
 • de naamloze vennootschap (NV)
 • de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid (CVOA)
 • de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA)

Het wetboek ontstond door uitlichting uit onder meer het oudere Wetboek van Koophandel van 10 september 1807 en uit het Burgerlijk Wetboek (BW).Volg ons op Facebook!
► Facebookpagina