Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Oprichtingsakte
Noorland Juristen Menu

Oprichtingsakte

De oprichtingsakte is het wettelijk verplicht document, noodzakelijk voor het oprichten van een stichting, besloten vennootschap of een naamloze vennootschap. De wet vereist dat deze oprichting geschiedt bij authentieke akte, gewoonlijk een notariƫle akte. Het betreft hier een eenmalige actie waarbij de statuten van de stichting, BV of NV worden vastgelegd. De statuten beschrijven onder meer bepalingen met betrekking tot de naam, zetel en doel van de rechtspersoon, het aandelenkapitaal (alleen bij de BV en de NV) en de blokkeringsregeling (alleen bij de BV).

Het passeren van de akte waarbij een BV of een NV wordt opgericht kan pas plaatsvinden nadat een bankverklaring of een accountantsverklaring en een Verklaring van geen bezwaar is afgegeven aan de notaris. Een Verklaring van geen bezwaar is per 1 juli 2011 niet meer vereist. De notaris ziet toe dat aan alle wettelijke eisen is voldaan voordat de vennootschap wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.Volg ons op Facebook!
► Facebookpagina