Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
Noorland Juristen Menu

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

De particuliere beveiligingsbedrijven vallen sinds 11 september 1936 onder de (sterk ingekrompen) Wet op de weerkorpsen en sinds 24 oktober 1997 onder de nieuwe Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) en de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. De WPBR bevat regels voor:

 • particuliere beveiligingsbedrijven
 • particuliere alarmcentrales
 • bedrijfsbeveiligingsdiensten
 • particuliere geld- en waardetransportbedrijven
 • recherchebureaus
 • bestuursorganen (onder andere gemeenten, provincies en rijksoverheid).

Met ingang van 1 december 1992 was de Wet op de weerkorpsen hernoemd tot Wet op de weerkorpsen en de particuliere beveiligingsorganisaties met toevoeging van desbetreffende bepalingen. Bij de invoering van de huidige bovengenoemde wet kwamen die bepalingen weer te vervallen en werd de oude wet weer hernoemd tot Wet op de weerkorpsen. De oude bepalingen waren om meerdere redenen aan vervanging toe. Zo was de tekst ervan tamelijk verouderd en niet langer van toepassing op de (op dat moment) actuele situatie. De combinatie met "weerkorpsen" deed de naam voor velen te veel denken aan de SS. Reden voor het instellen voor het verbod voor een weerkorps lag in het ontstaan van de NSB in Nederland. Het was dus zonder toestemming van de overheid niet toegestaan om een eenheid op te richten die orde en rust ging handhaven. Vandaag de dag moet er nog steeds toestemming komen van de overheid om een buurtpreventieteam, een beveiligingsbedrijf, een burgerwacht of een ordedienst op te richten. De werkzaamheden moeten aangemeld en bekend zijn bij de korpschef (commissaris) van de Regiopolitie. Zowel de top van de organisatie als de beveiligers dienen justitieel gescreend te worden en mogen geen strafblad hebben. Heeft men die toch, dan wordt er geen vergunning verstrekt.

De WPBR regelt verder nog zaken als:

 • Verbod op nevenfunctie
 • Regels voor bestuursorganen
 • Het vaststellen van opleidingseisen
 • Verplichte klachtenregeling
 • Certificaten voor alarmcentrales
 • Privacygedragscode particuliere onderzoeksbureaus
 • Verbod op handboeienVolg ons op Facebook!
► Facebookpagina