Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Metrologiewet
Noorland Juristen Menu

Metrologiewet

De Nederlandse Wet van 2 februari 2006, houdende regels omtrent meeteenheden en omtrent het in de handel brengen en het gebruik van meetinstrumenten (Metrologiewet) – citeertitel: Metrologiewet – bevat regels met betrekking tot meeteenheden en het in de handel brengen en het gebruik van meetinstrumenten.

Het is de implementatie van Europese richtlijn 2004/22/EG van 31 maart 2004 betreffende meetinstrumenten (PbEU L 135).

Een van de taken van het Nederlands Meetinstituut (NMi) is het toezicht houden op naleving van deze wet.


Geschiedenis

+
De IJkwet werd in 1816 vastgesteld en had tot doel om standaarden wettelijk vast te leggen en een controlemogelijkheid te geven voor de eerlijkheid in de handel.

In het kader van de IJkwet werd er door de overheid een controleorgaan ingesteld. Dit was de Dienst van Het IJkwezen. Deze dienst is in 1989 geprivatiseerd.

Tegenwoordig is dit geprivatiseerde bedrijf hoofdzakelijk belast met de uitvoering van het toezicht op de naleving van de Metrologiewet, de Waarborgwet en de Wet op de kansspelen. Belangrijke uitgangspunten bij dit toezicht zijn de eerlijkheid in de handel en de bescherming van de consument.

In 2006 is de IJkwet vervangen door de Metrologiewet, mede naar aanleiding van Europese richtlijnen. Daarbij is de aanwijzing van NMi Van Swinden Laboratorium BV (nu: VSL), die toen ook al belast was met de zorg voor de meetstandaarden, gecontinueerd.Volg ons op Facebook!
► Facebookpagina