Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Wet Huis voor klokkenluiders
Noorland Juristen Menu

Wet Huis voor klokkenluiders

Het Huis voor klokkenluiders is een organisatie in Nederland, in 2016 opgericht om melders van aan hun werk gerelateerde misstanden, zogenoemde klokkenluiders, advies en steun te geven. Het is ingesteld op basis van de Wet Huis voor klokkenluiders, voortgekomen uit een initiatiefvoorstel uit 2012.[2] Het Huis heeft de staus van zelfstandig bestuursorgaan, is gevestigd in Utrecht en is op 4 juli 2016 geopend.

Het Huis voor klokkenluiders is een bredere voortzetting van het in 2012 ingestelde Adviespunt Klokkenluiders, dat was gevestigd in Den Haag, en neemt ook taken over van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid en het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector. Het Adviespunt, de Onderzoeksraad en het BIOS zijn dan ook per 1 juli 2016 opgeheven.Volg ons op Facebook!
► Facebookpagina