Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Noorland Juristen Menu

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) is in Nederland de benaming voor de boekhouding van bepaalde gegevens die iedere Nederlandse gemeente bijhoudt omtrent alle personen die in de gemeente gevestigd zijn of waren.

Tot 1994 heette deze administratie het bevolkingsregister en van 2012 tot 2016 wordt de Gemeentelijke basisadministratie vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP). Het is een van de elf officiƫle basisregistraties.


Inhoud van de administratie

+

In deze basisadministratie bevindt zich een aantal persoonsgegevens, onder meer:

 • familienaam
 • voornamen
 • geslacht
 • positie van elk persoon in het gezin
 • geboortedatum en -plaats
 • nationaliteit
 • burgerlijke staat
 • adres
 • datum van vestiging in de gemeente
 • vorige woonplaats
 • vertrek uit de gemeente en ook waarom
 • waarheen vertrokken
 • datum van overlijden
 • burgerservicenummer
 • A-Nummer

Bij het adres gaat het om het adres waar de betrokkene normaliter de meeste malen overnacht.


Gebruikers van de gegevens

+
Gebruikers van de gegevens zijn de desbetreffende burgers zelf en de gemeente. Daarnaast worden de gegevens in de GBA ook gebruikt door (semi)-overheidsorganisaties die voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taken persoonsgegevens nodig hebben. Hieronder vallen onder meer de politie, belastingdienst, notarissen, het waterschap en de pensioenfondsen. In totaal zijn er enkele honderden van dit soort organisaties. Afhankelijk van hun behoeften en de afspraken die er over de aanlevering van de gegevens zijn gemaakt, krijgen deze organisaties een selectie uit de GBA. Een voorbeeld is het bevolkingsonderzoek naar borstkanker: hiervoor verkrijgen de screeningsorganisaties een beperkte set gegevens van alle in de GBA geregistreerde vrouwen ouder dan 50 jaar. Afnemers kunnen ook zelf een aantekening op een persoonslijst zetten zodat ze op de hoogte worden gehouden van wijzigingen.

Een bijzondere positie neemt de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) in, SILA is de enige particuliere organisatie in Nederland die informatie over haar leden uit de GBA krijgt. Burgers kunnen een verzoek tot geheimhouding indienen bij de gemeente om gegevens uit de GBA niet meer aan derden te verstrekken tenzij van rechtswege noodzakelijk.

De bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn niet aangesloten.


Wet basisregistratie personen

+
De Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) en het Besluit van 28 november 2013, houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen) zijn op 6 januari 2014 in werking getreden. Nieuw is onder meer dat van iemand met de Nederlandse nationaliteit zijn eventuele andere nationaliteiten niet worden opgenomen, en als die al geregistreerd waren worden verwijderd.

De gemeente kan een bestuurlijke boete van ten hoogste 325 euro opleggen aan iemand die zijn adres niet (juist) opgeeft of bewust toelaat dat een andere persoon op zijn woonadres is ingeschreven, terwijl hij weet dat dit onjuist is.

Eerder regelde de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (WGBA) hoe een gemeente diende te handelen bij het opnemen, wijzigen en inzien van gegevens. Door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) werd toegezien op naleving van deze wet.


Kwaliteit GBA

+
Uit onderzoek, uitgevoerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, bleek dat in 2009 bij 5 procent van de personen fouten zaten in de administratiegegevens.Volg ons op Facebook!
► Facebookpagina