Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Concretiserend besluit van algemene strekking
Noorland Juristen Menu

Concretiserend besluit van algemene strekking

Concretiserend Besluit van Algemene Strekking (afgekort CBAS) is een term uit het Nederlands recht. Het CBAS is een Besluit in de zin van artikel 1:3 Awb en concretisereert als het ware het toepassingsgebruik van een Algemeen verbindend voorschrift (afgekort AVV) naar tijd, plaats en/of object. Het CBAS is niet gelijk aan een AVV, omdat het niet een karakter van een zelfstandige normstelling heeft. Deze zelfstandige normstelling bevat het AVV namelijk al. Het CBAS concretiseert deze normstelling en is daarom afgeleid van het betreffende AVV. Er zou met andere woorden gezegd kunnen worden dat het AVV een algemene rechtsregel is en dat een CBAS de AVV toepast op een concreet geval.

Het belang van het CBAS is erg toegenomen met de inwerkingtreding van de Awb. Dit is het geval omdat er nog steeds geen bezwaar en beroep kan worden ingesteld tegen een AVV of Beleidsregel, maar dit kan wel bij een CBAS. Een CBAS is namelijk geen recht in de zin van artikel 79 Wet op de rechterlijke organisatie (afgekort RO) en daarom is artikel 8:3 Awb[1] hier niet van toepassing.

Toch is de keuze soms erg moeilijk of een rechtsregel nu een AVV of een CBAS is, blijkend uit verschillende uitspraken.Volg ons op Facebook!
► Facebookpagina