Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Codex over het welzijn op het werk
Noorland Juristen Menu

Codex over het welzijn op het werk

De Codex over het welzijn op het werk omvat de nieuwe reglementering in België inzake de gezondheid en de veiligheid van de werknemers.


Geschiedenis

+
Sedert 1947 was de Belgische reglementering inzake de gezondheid en de veiligheid van de werknemers gebundeld in het ARAB, het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. Onder invloed van de recente Europese reglementering wordt het ARAB geleidelijk vervangen door een nieuwe codificatie: de Codex over het welzijn op het werk.

Bepaalde stukken zijn reeds uit het ARAB geschrapt en vervangen.


Structuur

+

Titel I: Algemene beginselen • Hoofdstuk I: Toepassingsgebied
 • Hoofdstuk II: Definities
 • Hoofdstuk III: Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid
 • Hoofdstuk IV: Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers
 • Hoofdstuk V: Maatregelen in verband met de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk
 • Hoofdstuk VI: Eerste hulp

Titel II: Organisatorische structuren • Hoofdstuk I: De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
 • Hoofdstuk II: De Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
 • Hoofdstuk III: Externe diensten voor technische controles op de werkplaats
 • Hoofdstuk IV: De Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk
 • Hoofdstuk V: De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk
 • Hoofdstuk VI: Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs
 • Hoofdstuk VII: Gemeenschappelijke dienst Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Titel III: Arbeidsplaatsen • Hoofdstuk I: Basiseisen
  • Afdeling I: Toepassingsgebied, definities en algemene beginselen
  • Afdeling II: Uitrusting van de arbeidsplaatsen
  • Afdeling III: Verlichting
  • Afdeling IV: Luchtverversing
  • Afdeling V: Temperatuur
  • Afdeling VI: Sociale voorzieningen
  • Afdeling VII: Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen
  • Afdeling VIII: Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk
 • Hoofdstuk II: Elektrische installaties
 • Hoofdstuk III: Sociale voorzieningen
 • Hoofdstuk IV: Bijzondere arbeidsplaatsen
  • Afdeling 1: Bouw- en onderhoudswerken
  • Afdeling 2: Garages en herstellingsateliers voor auto's
  • Afdeling 3: Loodaccumulatoren
  • Afdeling 4: Elektrolysewerkplaatsen
  • Afdeling 5: Werken in persluchtcaissons
  • Afdeling 6: Verfspuitinrichtingen en dergelijke
  • Afdeling 7: Lood- en zinkertsen
  • Afdeling 8: Werkplaatsen waar gevaarlijke gassen kunnen aanwezig zijn
  • Afdeling 9: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
  • Afdeling 10: Ruimten met risico's voor werknemers door een explosieve atmosfeer
  • Afdeling 11: Steenbakkerijen
  • Afdeling 12: Brood- en banketbakkerijen
  • Afdeling 13: Magazijnen en winkels
  • Afdeling 14: Haarsnijderijen
 • Hoofdstuk V: Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Hoofdstuk VI: Werkzaamheden in een hyperbare omgeving

Titel IV: Omgevingsfactoren en fysische agentia • Hoofdstuk I: Ventilatie van de werklokalen
 • Hoofdstuk II: Thermische omgeving
 • Hoofdstuk III: Geluidsomgeving
 • Hoofdstuk IV: Trillingen
 • Hoofdstuk V: Kunstmatige optische straling
 • Hoofdstuk VI: Niet-ioniserende straling
 • Hoofdstuk VII: Ioniserende straling

Titel V: Chemische, kankerverwekkende, mutagene en biologische agentia • Hoofdstuk I: Chemische agentia
 • Hoofdstuk II: Kankerverwekkende en mutagene agentia
 • Hoofdstuk III: Biologische agentia
 • Hoofdstuk IV: Bijzondere bepalingen betreffende asbest

Titel VI: Arbeidsmiddelen • Hoofdstuk I: Algemene bepalingen
 • Hoofdstuk II: Specifieke bepalingen
  • Afdeling 1: Beeldschermen
  • Afdeling 2: Mobiele arbeidsmiddelen
  • Afdeling 3: Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten
  • Afdeling 5: Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

Titel VII: Individuele uitrusting • Hoofdstuk I: Werkkledij
 • Hoofdstuk II: Persoonlijke beschermingsmiddelen

Titel VIII: Bijzondere werknemerscategorieën en werksituaties • Hoofdstuk I: Moederschapsbescherming
 • Hoofdstuk II: Jongeren op het werk
 • Hoofdstuk III: Stagiairs
 • Hoofdstuk IV: Uitzendkrachten
 • Hoofdstuk V: Werknemers belast met het manueel hanteren van lasten
 • Hoofdstuk VI: opgeheven bij KB van 17 mei 2007
 • Hoofdstuk VII: Nachtarbeiders en werknemers in ploegendienstVolg ons op Facebook!
► Facebookpagina