Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Arbeidsrecht (België)
Noorland Juristen Menu

Arbeidsrecht (België)

Het arbeidsrecht in België vormt een onderdeel van het Sociaal recht en omvat de rechtsregels die betrekking hebben op individuele en collectieve arbeidsverhoudingen.

Het toepassingsgebied van het Belgische arbeidsrecht wordt in beginsel vastgeknoopt aan het bestaan van een arbeidsovereenkomst en behoort tot het burgerlijk recht. Een arbeidsovereenkomst betreft een overeenkomst waarbij een persoon zich ertoe verbindt tegen loon onder gezag arbeid te verrichten voor een andere persoon.

Het individueel arbeidsrecht omvat in België onder andere de Arbeidsovereenkomstenwet (1978), de Arbeidswet (1971), de Loonbeschermingswet (1965) en de Welzijnswet (1996).

Het collectief arbeidsrecht omvat In België onder andere de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (1968) en de Bedrijfsorganisatiewet (1948)Volg ons op Facebook!
► Facebookpagina