Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Arbeidsinspectie
Noorland Juristen Menu

Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie is een ambtelijke dienst of meerdere diensten die toezien op de regels rondom werk zoals de Arbeidsomstandighedenwetgeving in een land.


Nederland

+
In Nederland was er tot 2012 één dienst die onderdeel was van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sinds 1 januari 2012 heet de organisatie in Nederland Inspectie SZW en betreft het een samenvoeging van de organisaties en activiteiten van de voormalige Arbeidsinspectie (AI), de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).


België

+
De Belgische Arbeidsinspectie heeft een vergelijkbare functie maar is samengesteld uit meerdere diensten. Dit zijn de twee algemene directies van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.Volg ons op Facebook!
► Facebookpagina