Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Arbeidsauditoraat
Noorland Juristen Menu

Arbeidsauditoraat

Het arbeidsauditoraat is een functie in het Belgisch rechtssysteem bij de arbeidsrechtbank.


Maatschappelijke opdracht

+
Het arbeidsauditoraat neemt in België het Openbaar Ministerie waar in alle materies, die onder de bevoegdheid vallen van de arbeidsrechtbank. Wanneer deze materies burgerlijke geschillen betreffen, komt het voor de arbeidsrechtbank verplicht of facultatief tussen naargelang de aard van het geschil en brengt advies uit over de geschillen. Dit dwingend of facultatief karakter is vastgelegd in het gerechtelijk wetboek.

In het algemeen is de tussenkomst verplicht wanneer het gaat over de rechten van de burger op de sociale zekerheid en de sociale bijstand.

Wanneer die wetten ook in strafbepalingen voorzien, dan treedt het arbeidsauditoraat op als aanstuurder van de opsporing en als vervolgende partij namens de natie. Dit gebeurt dan voor de gewone strafrechter. Voor sommige inbreuken is dat de politierechtbank, voor zwaardere misdrijven is dat de correctionele rechtbank.


Organisatie

+
In België staat het arbeidsauditoraat naast het 'gewone parket' van de Procureur des Konings als apart korps van het Openbaar Ministerie. Dit korps staat onder leiding van de Arbeidsauditeur Dit korps behandelt minder zaken en heeft een kleinere bezetting. In principe is het ook per gerechtelijk arrondissement georganiseerd. Sommige arbeidsauditoraten bedienen meerdere gerechtelijke arrondissementen, waarin ze dan telkens een afdeling hebben. Zo zijn er 22 arbeidsauditeurs voor 27 arrondissementen. De samenwerkende arrondissementen zijn Kortrijk-Ieper-Veurne, Verviers-Eupen en Aarlen-Marche-Neufchâteau.

In graad van beroep is hun tegenhanger het arbeidsauditoraat-generaal. Dit is geen apart korps, maar een afdeling van het Openbaar Ministerie zoals het parket-generaal staat tegenover de 'gewone' parketten. Beide afdelingen staan hier onder gezag van de procureur-generaal.

Zoals de procureurs des konings verenigd zijn in de raad van procureurs des konings, bestaat er ook een raad van arbeidsauditeurs, waarin de arbeidsauditeurs samen vergaderen.Volg ons op Facebook!
► Facebookpagina