Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Ambtenarenwet
Noorland Juristen Menu

Ambtenarenwet

De Ambtenarenwet is een Nederlandse wet die vastgesteld is in 1929. Doel is de rechtspositie van ambtenaren te regelen. Er zijn nog drie verschillen tussen de rechtspositie van een ambtenaar en iemand met een arbeidsovereenkomst:

  • de eenzijdige aanstelling van de ambtenaar
  • de rechtsbescherming via de bestuursrechter in plaats van de kantonrechter
  • de publiekrechtelijke regelingen van de arbeidsvoorwaarden in plaats van de CAO


Uitvoering door overheden

+

De ambtenarenwet verplicht de overheden tot:

  • een integriteitsbeleid
  • een gedragscode
  • een ambtseed bij aanstelling
  • openbaarmaking nevenfuncties
  • een klokkenluidersregeling
  • een terugkommogelijkheid als men de politiek ingaat

Veel bepalingen voor ambtenaren zijn echter geregeld in uitvoeringsbesluiten van de ambtenarenwet.


Uitvoering door gemeenten

+
Bij gemeenten wordt de ambtenarenwet uitgevoerd door de afdeling personeelszaken. Die is qua omvang gemiddeld 2,8 % van het totale personeel.


Kosten en middelen

+
In 2006 is berekend dat het omzetten van de ambtenarenstatus naar arbeidsovereenkomsten voor alle 612.000 ambtenaren tussen de € 76 en 245 miljoen kost. De jaarlijkse opbrengsten zouden € 5,0 tot 7,6 miljoen opleveren. Dit zit vooral in besparingen op de rechtspraak en door deregulering. De ambtenarenwet kost dus jaarlijks € 12,5 per ambtenaar.Volg ons op Facebook!
► Facebookpagina