Schakel JavaScript in om gebruik te kunnen maken van deze website.
Algemeen Rijksambtenarenreglement
Noorland Juristen Menu

Algemeen Rijksambtenarenreglement

Het Algemeen Rijksambtenarenreglement, gemakshalve meestal afgekort tot ARAR, vormt samen met het BBRA'84 de basis voor de rechtspositie van de rijksambtenaren in Nederland. De basis voor het ARAR is de Ambtenarenwet 1929 en is voor het eerst bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 12 juni 1931. Het reglement wordt regelmatig als gevolg van cao-onderhandelingen en andere inkomensmaatregelen aangepast. Omdat het ARAR bijvoorbeeld ook voorziet in regels om een beslissing van het bevoegd gezag aan te vechten is het voor iedere ambtenaar van belang dat hij of zij tenminste kennis neemt van wat er in het ARAR geregeld is.

Het ARAR wordt beheerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken waar ook altijd de meest recente versie te vinden is.Volg ons op Facebook!
► Facebookpagina